كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

     كارگري

  ما یک خانواده هستیم  
  در حاشيه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها-کاظم فرج اللهی   
  دو خبر کوتاه کارگری  
  حکم دادگاه را در باره فعالان سندیکای نیشکر هفت تپه محکوم می کنیم

 
  جوابى مختصر به ادعانامه دادستانى تھران در مورد سندیكاى كارگران شركت واحد

 
  تحصن کارگران هفت تپه  
  بیانیه شماره 6 کانون مدافعان حقوق کارگر  
  خودسوزی میوه فروش دوره گرد در مقابل شهرداري مريوان  
  محاکمه فعالان کارگری با اتهام هایی سیاسی  
  ضرب و شتم منصور اسانلو در رجایی‌شهر