كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

 مجمع عمومی سازمان ملل  نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد   

   

 

 
       
  صدای آمریکا - الهه شریف پور: روز جمعه ٢٧ آذر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قعطنامه پیشنهادی کمیته سوم این سازمان مبنی بر محکومیت مقامات جمهوری اسلامی در نقض مستمر و فاحش اساسی ترین حقوق مردم ایران با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
با ٧٤ رأی مثبت، ٤٩ رأی منفی و ٥٩ رأی ممتنع به این قطعنامه، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به ادامه نقض مستمر و جدی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را محکوم نمودند.
قعطنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران که به ابتکار دولت کانادا و حمایت بیش از ٤٢ کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود ماه گذشته در کمیته سوم به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد.
در حالیکه تنها سی سال از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی میگذرد مقامات این کشور برای بیست و پنجمین بار بدلیل سرکوب و زیر پا گذاشتن حقوق مردم ایران محکوم شده اند. در قطعنامه امسال آنچه که جلب نظر میکند لحن انتقادی شدید آن از وضعیت بحرانی نقض حقوق بشر در ایران است.
بخش عمده ای از این قعطنامه به رویدادهای پس از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در ٢٢ خرداد ماه اختصاص داده شده است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد از اعمال گسترده خشونت در ٦ ماه گذشته، شکنجه و سوء استفاده و زیر پا گذاشتن سیستماتیک قوانین در ایران توسط مقامات کشور ابراز نگرانی کرده اند.
قطعنامه همچنین سرکوب خشونت بار زنان در ایران را محکوم کرده است.
بخش دیگری از قطعنامه به افزایش سیاست های تبیعض آمیز مقامات جمهوری اسلامی علیه ایرانیان عرب تبار، ترک، بلوچ، کرد، مسیحی، کلیمی، بهایی، اهل تسنن و دراویش پرداخته است.
برای اولین بار کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا به گزارشگران ویژه درموارد مختلف امور مربوط به حقوق بشر اجازه دهند تا برای انجام تحقیقات مستقل به ایران سفر کنند.
و در همین رابطه نیز از بان کی – مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواسته شده است تا به مرحله اجرا گذاشتن این خواسته، وضعیت نقض حقوق بشر درایران را از نزدیک دنبال کرده و گزارشی از چگونگی اوضاع در این کشور را باردیگر به اجلاس آینده مجمع عمومی ارائه دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد امسال فقط درباره وضعیت حقوق بشر در سه کشور ایران، کره شمالی و برمه (میانمار) گزارش تهیه کرده بود.
پس از سرکوب بیسابقه شرکت کننده گان در تظاهرات مسالمت آمیز اعتراض کننده گان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروهای بسیج و امنیتی بویژه گزارشات مربوط به اعمال شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان در شش ماهه گذشته گزارشگران سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه امور شکنجه، منفرد نواک و گزارشگر ویژه اعدامهای فراقانونی، فیلیپ آلستون از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند که برای تحقیق به ایران سفر کنند.
آینده ای نه چندان دور نشان خواهد داد که آیا مقامات جمهوری اسلامی به خواست جامعه بین الملل، مردم ایران و بویژه مادران داغداری که فرزندانشان در شش ماهه گذشته بطور نامعلومی در زندانهای ایران به قتل رسیده اند و تاکنون نیز هیج نهادی در کشور حاضر به پاسخگویی نیست تن خواهند داد یا نه.
کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد چندی پیش گفته بود هرچند مقامات جمهوری اسلامی ایران درها را به روی گزارشگران ما بسته اند و آنها راه انزوا را برگزیده اند اما این باعث نخواهد شد تا جامعه بین الملل در باره آنچه در ایران میگذرد سکوت اختیار کند. خانم ناوی پیلای افزوده است: «ما به اعتراضات خود ادامه می دهیم.»