كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

     پيوندها - فارسي


 

 

 

روشنگرى

::

کانون پژوهشي نگاه

::

لوموند ديپلوماتيک فارسى

::

کاوشگر. بولتن اطلاعاتی سوسياليسم از پايين

::

خبرگزاري كار ايران

::

خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا

::

خانه کارگر آزاد

::

سياست كارگرى

::

میدان زنان 

::

کانون زنان ایرانی

::

 بنیاد پژوهش زنان 

::

شهرزاد نیوز

::

انجمن حق زنان

::

آوای زن

:: 

مدرسه فمينيستي

::

ليست سايتهاي سياسي اجتماعي فارسي 

::

آرشيو مارکسيست ها در اينترنت

::

سازمان فدائیان ‌اقلیت

::

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

::

سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

::

حزب کومه له کردستان ایران

::

شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران

::

کمیته همبستگی با مادران جانباختگان در ایران ، تورنتو- کانادا

::

کتابخانه گلشن

::