كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

 نظام با کمبود جا در زندان اوین مواجه شده است   

   

 

 
  از سایت فدائیان -اقلیت    
 
 

به گزارش آژانس ایران خبر در روز یکشنبه ۱۳ دی، به دنبال دستگیری‌های گسترده در اعتراضات مردم در تهران در روز عاشورا، نظام سرکوبگر در زندان اوین با کمبود جا مواجه گشته است، یکی از افرادی که نخواست نامش فاش شود و به تازگی از زندان اوین آزاد شده در این رابطه گفت: من به خاطر تصادف در اوین زندانی بودم و چند روز پیش آزاد شدم، برایم خیلی عجیب بود، نظام افرادی مانند من را که جرایمی غیر سیاسی دارند، این روزها با سند و بهانه‌ای و ضامنی آزاد می‌کند، من خود دیدم که کسانی را که در روز عاشورا دستگیر کردند وارد اوین نمودند، من خودم از ماموری شنیدم که ۱۳۰۰ نفر وارد اوین شدند و آن‌ها را به خاطر کمبود جا دراتوبوسی نگهداری می‌کردند تا افرادی مانند من را به مرخصی بفرستند و جا باز شده و بتوانند این زندانیان را داخل بیاورند و جایگزین نمایند.