كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال زندان محکوم کردند

   

 

 
 

کارگر زندانی آزاد باید گردد

بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال زندان محکوم کردند

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان از سوی شعبه  15 دادگاه انقلاب  به بیست سال زندان محکوم شد. بنا بر اظهار خانواده بهنام این خبر را بهنام ابراهیم زاده در ساعت 30/17 عصر امروز از طریق تماس تلفنی به خانواده خود اعلام کرده است. بنا بر این گزارش بر اساس این حکم بهنام باید مدت 10 سال از این حکم را در زندان رجائی شهر و ده سال دیگر را در زندان اوین تحمل کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور این حکم سنگین برای بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم میکند و خواهان لغو فوری و بی قید شرط این حکم و آزادی بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و دیگر کارگران دربند از زندان است.

ما همچنین از عموم کارگران و سازمانها و نهادهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان میخواهیم تا بطور یکپارچه و متحدانه ای نسبت به صدور حکم 20 سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده و احتمال صدور چنین احکامی برای سایر کارگران زندانی در ایران اعتراض کنند و خواهان آزادی کلیه کارگران زندانی و منع تعقیب قضائی آنان بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 دی ماه 89

www.etehadeh.com

k.ekhraji@gmail