كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

     بيانيه ۴۶ سينماگر به ملت ايران

   

 

 
  دوستداران سينمای ايران

 
سالن‌های سينما بعضی ازفيلم‌های ما را نشان نمی‌دهند و بسياری از فيلم‌ها با محدوديت به نمايش در می‌آيند؛ و هيچ قانونی از ما پشتيبانی نمی‌کند. جريانی بين ما و شما فاصله انداخته است. اين جريان خواستار حاکميت پول و سرمايه است و هر کس برای اين حاکميت فيلم نسازد، در نمايش عمومی با شگردهای بازاری تنبيه می‌شود. در شرايط کنونی، ملاک برای نمايش عمومی يک فيلم ، فيلمساز آبرودار و فيلم آبرومند نيست. می‌خواهند سينمای مستقل را حذف کنند و يا حداکثر لطف کنند و در گلخانه نگه دارند.
 

علاقه‌مندان به سينمای ايران

!
ما اين فيلم‌ها را برای شما و به عشق شما می‌سازيم.
رودررويی مستقيم با مردم حق هر سينماگری است و نيز حق مردم است که فيلم‌های متفاوت ببينند؛ اما انحصارطلبی راه را بسته است.
اگر ساز و کارتوليد و پخش ونمايش در اين سينما اصلاح نشود. واگردر نمايش فيلم‌ها عدالت اقتصادی و فرهنکی اعمال نشود، بايد بزودی شاهد حذف سينمای مستقل ايران باشيم.

سعيد ابراهيمی‌فر – محمد احمدی – سعيد اسدی – سيروس الوند- محسن امير يوسفی – عليرضا امينی – محمد بزرگ نيا – رخشان بنی‌اعتماد - فريال بهزاد – حبيب الله بهمنی – بهرام بيضايی – کامبوزيا پرتوی – کيومرث پوراحمد – ناصر تقوايی – قاسم جعفری – محمد حسين حقيقی – منيژه حکمت ـ عزيزالله حميدنژاد – اکبر خواجويی – عليرضا داودنژاد – ابوالحسن داودی – احمد رضا درويش - اميرشهاب رضويان – عباس رافعی – علی ژکان – محمد علی سجادی – سيامک شايقی – پرويز شهبازی – يدالله صمدی ـ کيانوش عياری – ناصر غلامرضايی – مهدی فخيم زاده – اصغر فرهادی ـ ابراهيم فروزش – مهرداد فريد – مجيد قاری زاده – رهبر قنبری – ايرج کريمی – عباس کيارستمی – عبدالرضا کاهانی – منوچهر مصيری – خسرو معصومی – نادر مقدس – محمد متوسلانی – اصغر هاشمی – محمد رضا هنرمند